Salarii (inclusiv bonuri de masă, prime, bonusuri și alte venituri asimilate salariilor)
 • Acordul de verificare al veniturilor la ANAF.
 • Adeverinta de venit.
Venituri din activități independente
 • Documentele doveditoare a calității de persoană fizică autorizată.
 • Declarația de Venit Global, Declarația Specială, sau Dispoziția de impunere definitivă pentru anii fiscali anteriori.
 • Registrul de încasări și plăți.
Venituri din dividente
 • Bilanțul și Contul de Profit și Pierderi, așa cum sunt înregistrate la Administrația Financiară și balanța aferentă.
 • Ultima balanță.
 • Deciziile Asociaților / Acționarilor companiei de a distribui profitul.
 • Documentele de identificare ale companiei.
Pensii
 • Decizia de pensionare
 • Ultimul talon de pensie
Chirii
 • Contractul de proprietate pentru imobilul închiriat.
 • Contractul de închiriere.
 • Decizia/declarația de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinței bunurilor.
Drepturi de autor
 • Contract de cesiune a drepturilor de autor.
 • Adeverința doveditoare a veniturilor.
 • Declarație de impunere pentru plăți anticipate cu titul de impozit privind venturile din drepturi de proprietate intelectuală.
Salarii obținute în străinătate
 • Permis de ședere în țara respectivă, valabil.
 • Permis de muncă, valabil.
 • Copie contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată (cu condiția ca acesta să acopere cel puțin durata creditului, sau să fi fost reînnoit cel puțin o dată).
 • Extrase de cont sau fluturași de venit eliberați de către angajator, din care să reiasă veniturile nete încasate pe ultimele 3 luni.
Salarii obținute de navigatori
 • Copie Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atestă calificarea.
 • Copie Contract curent pentru îmbarcare sau precontract.
 • Adeverință/ foaie matricolă emisă de Autoritatea Navală Română.
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte, Adeverință de salariu.
Contact

Pentru orice fel de informații vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search